prof. Charlotte Lehmann

Charlotte Lehmann

Charlotte Lehmann, to światowej sławy śpiewaczka niemiecka,nauczyciel śpiewu solowego. Ukończyła Konserwatorium i Uniwersytet Saarland, następnie kontynuowała studia w Saarbrücken pod kierunkiem Sibylle Ursuli Fuchs oraz prywatnie u Paula Lohmanna w Wiesbaden. Laureatka nagród na międzynarodowych konkursach L’Amour du Chant oraz UFAM. Koncertowała w Europie i Ameryce. Współpracowała ze wszystkimi rozgłośniami radiowymi w Niemczech, a także z rozgłośniami we Francji, Szwajcarii, Belgii, Holandii i Turcji. Występowała w telewizji ARD i ZDF. Dokonała nagrań dzieł J.S. Bacha, W.A. Mozarta, R. Schumanna, H. Wolfa, G. Fauré’, C. Debussy, Hindemitha oraz Schönberga dla firm płytowych Camera, Vox, Corona, Bayer Records oraz EMI.
Wiele z jej interpretacji było i wciąż pozostaje wzorcami. W roku 1982 otrzymała nagrodę Niemieckich Krytyków Płytowych (Debussy i Schönberg, EMI).
W roku 1972 podjęła działalność pedagogiczną na Uniwersytecie Muzyki w Hanowerze.
Od roku 1988 kieruje Katedrą Wokalityki na Uniwersytecie Muzyki w Würzburgu.
Prowadziła międzynarodowe kursy mistrzowskie w Brazylii, Chile, Anglii, Bułgarii, Japonii i Luksemburgu. Jest redaktorem zbiorów arii J.S. Bacha i W.A. Mozarta (Bärenreiter-Verlag). Charlotte Lehmann jest obecnie Honorowym Prezesem Federalnego Stowarzyszenia Niemieckich Pedagogów Śpiewu oraz członkiem specjalnej komisji Federalnego Konkursu Wokalnego w Berlinie.

The internationally estimated German soprano Charlotte Lehmann studied at college of music and the university of the Saarland, afterwards at the Saarbrücken, with Sibylle Ursula Fuchs and privately with Paul Lohmann, Wiesbaden. She was prize-winner of the international competitions “L’Amour du Chant” and the UFAM and gave concerts in Europe and America. Charlotte Lehmann has appeared with all German broadcasting corporations, as well as in France, Switzerland, Belgium, the Netherlands and Turkey. On the television she appeared with both ARD and ZDF. She has participated in recordings with works of Bach, Mozart, Schumann, Wolf, Fauré, Debussy, Hindemith, and Schoenberg for the labels Camera, Vox, Corona, Bayer Records and EMI. Many of her interpretations set also today still yardsticks. In 1982 she received the prize of the German Record Critics (Debussy and Schönberg, EMI).
In 1972 Charlotte Lehmann took up training activity at the University for Music of Hannover. Since 1988 she has the chair for singing at the University for Music of Würzburg. Charlotte Lehmann led international master courses in Brazil, Chile, England, Bulgaria, Japan, and Luxembourg. She is editor of aria-books by J.S. Bach and W.A. Mozart (Bärenreiter-Verlag). Charlotte Lehmann is at present Honour president of Federal Association of German singing pedagogues, and a member of the specialised committee Federal Competition Singing of Berlin.