prof. Bogdan Makal

Bogdan Makal, foto. Wojciech Obremski

Prof. Bogdan Makal – bas-baryton.

Śpiew solowy studiował w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i we Wrocławiu – stypendysta MKiS (dyplom z wyróżnieniem w klasie prof. K. Myrlaka).Brał udział w kilkunastu konkursach organizowanych przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu, Hochschule fur Musik Franz Liszt w Weimarze oraz Akademię Bachowską Helmuta Rillinga. Laureat II nagrody oraz nagrody specjalnej za wykonanie pieśni St. Moniuszki w Warszawie (1989 r.), III nagrody specjalnej na Ogólnouczelnianym Konkursie Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej (Warszawa – 1991 r.), II nagrody i nagrody specjalnej za wykonanie utworów polskich na II Międzyuczelnianym Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Dusznikach Zdroju (1992 r.),  II nagrody oraz nagrody specjalnej Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku za najlepszą interpretację pieśni E. Griega Jeg elsker dig w Ogólnopolskim Konkursie Griegowskim w Gdańsku (1993r.), nagrody dla solisty na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.
Odtwórca partii barytonowych i basowych w ponad 100 dziełach oratoryjnych. Uczestnik wielu festiwali w kraju i za granicą. Współpracował z teatrem operowym oraz dramatycznym. Dokonał wielu nagrań m.in. dla radia i telewizji w kraju, Czechach, Francji i USA, w tym płyty nagrodzone Grand Prix du Disque de l`Academie Charles Gros oraz Diapason d`Or, kompletu dzieł Heinricha Schutza „Symfonie sacre”, utworów kompozytorów jasnogórskich, liturgii ormiańskich
Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki dawnej, cerkiewnej, ormiańskiej. Prowadził liczne kursy mistrzowskie i interpretacyjne w Rosji (Kurgan), Litwie (Uniwersytet Teatru i Muzyki w Wilnie, Kowno), Ukrainie (Kijów), Stany Zjednoczone (The University of North  Carolina at Chapel Hill, The University of North Carolina at Charlotte), Austria (Universitat fur Musik und Darstellende Kunst Wien) i w Polsce.
Jest profesorem w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, dziekanem Wydziału Wokalnego tejże uczelni, a także kierownikiem Wydziału Wokalnego w PSM II st. Posiada liczną klasę laureatów krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych, a wielu absolwentów jest podporą scen operowych w kraju i za granicą. Za swoją działalność pedagogiczną i artystyczną otrzymał szereg nagród i dyplomów uznania m.in. od dyrektora CEA, Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, PSPŚ.  Otrzymał  Medal Edukacji Narodowej oraz Dyplom Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej. Wykładowca i kierownik Zimowego Kursu Wokalnego w Dusznikach Zdroju, Juror krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych.